Συνεργαζόμενοι φορείς

.Η σχολή συνεργάζεται επιτυχημένα από την έναρξη λειτουργίας της με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς & πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με σκοπό να προσφέρουμε την ακαδημαϊκή αναγνώριση σε προπτυχιακά- μεταπτυχιακά - διδακτορικά καθώς και επαγγελματική εξειδίκευση μέσο εκπαιδευτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

Αναγνώριση πτυχίων από το Ελληνικό κράτος

Το Υπ. Παιδείας τροποποίησε το Π.Δ. 38|2010 και εισήγαγε την έννοια της επαγγελματικής ισοδυναμίας με τον Ν.4093|2012 (κεφ. Θ') όλων των πανεπιστημιακών πτυχίων που δίνονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε με τα αντίστοιχα που δίνονται από ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Έτσι στο κεφάλαιο Θ του νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 περιγράφεται το τι σημαίνει επαγγελματική ισοδυναμία και πως χορηγείται αυτή.
Νόμος 4093/2012 (κεφάλαιο Θ - άρθρο 16)
Με επιπρόσθετη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Α/19-11-2012) ρυθμίζεται και πρακτικά η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων που έχουν δοθεί μέσω Ελληνικών Κολεγίων από Πανεπιστήμια της Ε.Ε.


Το CE.A.R.S είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που παρέχει υποστήριξη υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγγραφές όλο το έτος.  

Unichert

Η Unicert είναι ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός, διεθνώς αναγνωρισμένος, φορέας πιστοποίησης (φυσικών προσώπων και συστημάτων διαχείρισης) με δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία. Προσφέρει περισσότερα από 130 σχήματα πιστοποίησης, διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024:2012, ενώ μέσα από τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με φορείς του εξωτερικού στοχεύει στη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Frederick University           Ακαδημία  Ρομποτικής 

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Σχολές και Τμήματά του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σας ενδιαφέρει να επιλέξετε το σωστό πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Έχετε ανάγκη να προετοιμαστείτε άμεσα για την αγορά εργασίας; Θα θέλατε να εκπαιδεύεστε ή να επανεκπαιδεύεστε; Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας μέσω υπηρεσιών όπως ατομική συμβουλευτική, εξειδικευμένα συστήματα λογισμικού, δημοσιεύσεις και εκπαιδευτικά μαθήματα και προγράμματα .

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ